ایجاد وام مجدد نوآوری علمی-فناوری در بانک مرکزی چین با نرخ بهره 1.75 درصد
2024/04/07 16:03:35

برای اجرای تدابیر نشست کار اقتصادی و نشست کار مالی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و عملی ساختن سیاست نشست دائمی شورای دولتی درباره ترویج به‌روزرسانی تجهیزات در مقیاس بزرگ و جایگزینی کالاهای مصرفی قدیمی با کالاهای جدید، بانک مرکزی چین وام مجدد نوآوری علمی و فنی و تحولات فناوری را ایجاد کرده تا افزایش حمایت نهادهای مالی از شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری و پروژه‌های تحول فناوری و به‌روزرسانی تجهیزات در حوزه‌های کلیدی را تشویق و هدایت کند.

وام مجدد نوآوری علمی و فنی و تحولات فناوری، ادامه سیاست اصلی وام مجدد نوآوری علمی و فنی و وام مجدد اختصاصی تجدید تجهیزات بوده و بر اساس جمع‌بندی تجربیات دو ابزار اولویت‌دار، اصلاح و بهسازی شده تا از ارتقاء کیفیت و اثربخشی خدمات مالی نهادهای مالی پشتیبانی کند و بهتر به نیازهای مالی در زمینه‌های نوآوری علمی و فنی، تحولات فناوری و تجدید تجهیزات پاسخ دهد.

وام مجدد نوآوری علمی و فنی و تحولات فناوری در بانک مرکزی چین به میزان 500 میلیارد یوانی، با نرخ بهره 1.75 درصدی و برای مدت یک ساله درخواست می‌شود که می‌تواند برای دو بار تمدید شود و هر بار تمدید برای زمان یک ساله باشد.

 

 

  • 2024/04/07 16:03:35
  • GMT+08:00
  • /