ترویج بوکس در شهر تای یوان
2024/04/07 12:28:34

در شهر تای‌یوان، مرکز استان شانشی در شمال چین، بیش از 100000 نفر به طور حرفه ای به ورزش بوکس می پردازند که دراین باره زنان نزدیک به 40 درصد از شرکت کنندگان را تشکیل می دهند.

  • 2024/04/07 12:28:34
  • GMT+08:00
  • /