برداشت و فرآوری چای بهاره در جنوب غربی چین از دریچه دوربین
2024/04/07 09:23:57

چای‌کاران طی «جشنواره چینگ‌مینگ» سخت مشغول برداشت و فرآوری چای بهاره در بخش «یوچینگ» استان «گوی‌جوئو» (جنوب غربی چین) هستند.

بخش یوچینگ طی سال‌های اخیر صنعت چای را به شکلی راهبردی به‌عنوان صنعت پایه‌ای خود قرار داده است.

تدابیری مثل توسعه مناطق کشت، معرفی شرکت‌های فرآوری و گسترش زنجیره صنعت برای احیای روستاها به اجرا در آمده است.

این تلاش‌ها اکنون به نتایج چشمگیری رسیده و مجموع مساحت مزارع چای در بخش یوچینگ به حدود 14 هزار و 200 هکتار می‌رسد.

بیش از 80 هزار روستایی مستقیما از کسب و کارهای مرتبط با چای منتفع شده و درآمدشان افزایش یافته است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 5 آوریل (17 فروردین) گرفته است.

   • 2024/04/07 09:23:57
  • GMT+08:00
  • /