گلدوزی سو
2024/04/07 20:11:42

با سوزن ها و نخ های ابریشمی، گل ها، حیوانات، مناظر و صحنه هایی از طبیعت زنده می شوند. برای قدردانی از این آثار زیبای گلدوزی سو که به خاطر رنگ های غنی، تکنیک های پیچیده گلدوزی، طرح های ظریف و دوخت های تمیز شهرت دارد، کمی وقت بگذارید.


  • 2024/04/07 20:11:42
  • GMT+08:00
  • /