منطقه حفاظت‌شده «داچینگ‌شان» در مغولستان داخلی به روایت دوربین
2024/04/06 08:52:36

منطقه حفاظت‌شده «داچینگ‌شان» در «هوهوت» واقع در منطقه خودمختار مغولستان داخلی (شمال چین) دارای مناظری بکر و زیباست.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 4 آوریل (16 فروردین) گرفته است.

 
  • 2024/04/06 08:52:36
  • GMT+08:00
  • /