طاووس سبز کمیاب در یون نان
2024/04/05 19:05:08

دو طاووس از پنج طاووس سبز کمیاب با پرهای براق و خیره کننده که اخیراً توسط دوربین های مادون قرمز در حفاظتگاه طبیعی در شهرستان جنکانگ، استان یون نان جنوب غربی چین ثبت شده اند، توجه را به خود جلب می کنند.

  • 2024/04/05 19:05:08
  • GMT+08:00
  • /