پرورش و تولید صنوبر ایتالیایی در چین
2024/04/05 12:02:49

تماشا کنید که چگونه پردازش چوب درآمد روستایی را برای کشاورزان در شوجو، استان جیانگ سو در شرق چین تغییر می دهد! این مکان نه تنها مرکز این صنعت است، بلکه یکی از مراکز اصلی پرورش و تولید صنوبر ایتالیایی در چین است.

  • 2024/04/05 12:02:49
  • GMT+08:00
  • /