پل موجای رودخانه ووجیانگ
2024/04/05 22:07:27

پل موجای رودخانه ووجیانگ اکنون بیش از 80 درصد کامل شده است و به اتصال کامل در چونگ چینگ جنوب غربی چین نزدیک‌تر شده است. انتظار می‌رود پل کابلی کم‌پایلون با ارتفاع ۷۰۸ متری با بلندترین اسکله آسیا پس از تکمیل، رونق بیشتری به اقتصاد محلی بدهد.

  • 2024/04/05 22:07:27
  • GMT+08:00
  • /