اولین نشست گروه کاری تجارت چین و آمریکا در سطح معاون برگزار شد
2024/04/05 15:29:08

به دعوت ایالات متحده، «وانگ شو ون»، معاون وزیر بازرگانی چین، از 2 تا 5 آوریل (14 تا17 فروردین) به ایالات متحده سفر کرده و  دراین سفر، با «ماریسا لاگو» همتای آمریکایی خود اولین نشست گروه کاری تجارت چین و آمریکا در سطح معاون وزیر را برگزار کردند.

با تمرکز بر اجرای توافقات مهمی که سران دو کشور در دیدارشان در سانفرانسیسکو و تماس‌های تلفنی اخیر به دست آوردند، دو طرف در مورد موضوعات سیاست تجاری مورد توجه طرفین و همچنین موضوعات تجاری جزئی مطرح شده توسط جوامع تجاری دو کشور با یکدیگر گفتگو کردند.

وانگ شو ون گفت: نشست سانفرانسیسکو بین سران کشورهای چین و ایالات متحده راهنمای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور است. سران دو کشور اخیراً در تماسی تلفنی به تیم‌های کاری دو طرف دستور دادند تا مکانیسم‌های تبادل نظر و همکاری در تجارت و سایر زمینه‌ها را پیگیری کند. چین مایل به همکاری با ایالات متحده برای اجرای فعال توافقات سران دو کشور و ایجاد فضای مناسب برای شرکت های دو کشور برای انجام همکاری های تجاری و سرمایه گذاری است.

این معاون وزیر بازرگانی چین دغدغه هایی را در مورد تعرفه‌های اضافی بخش 301 ایالات متحده بر چین، برنامه‌های تحقیقاتی مربوط به بخش 301، تعمیم امنیت ملی، تحریم‌های شرکت‌های چینی، بازنگری در قوانین بررسی راه حل تجاری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دو طرفه، رفتار ناعادلانه با شرکت های چینی و غیره ابراز کرد.

دو طرف توافق کردند که وزارت بازرگانی دو کشور مایل به حفظ ارتباط نزدیک با شرکت های دو طرف و بررسی در مورد موضوعات مورد توجه آنها هستند. همچنین آنها توافق کرده اند که به طور مشترک از فعالیت های تجارت و سرمایه گذاری سازماندهی شده توسط هر دو طرف حمایت کنند.

درهمین باره، به دعوت چین، ماریسا لاگو برای بازدید از چین و ریاست مشترک دومین نشست گروه کاری تجارت چین و آمریکا در سطح معاون وزیر در نیمه دوم سال 2024 به چین سفر خواهد کرد.

  • 2024/04/05 15:29:08
  • GMT+08:00
  • /