پیام تبریک رهبر چین به رئیس جمهور جدید مالت
2024/04/04 19:56:11

روز پنجشنبه 4 آوریل، شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین با ارسال پیامی به میریام اسپیتری دی بونو، تصدی او به پست ریاست جمهوری مالت را تبریک گفت.

شی جین پینگ در این پیام خاطرنشان کرد که طی 52 سال پس از برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و مالت، دو کشور همواره به یکدیگر احترام گذاشته‌اند، بر اساس برابری با یکدیگر برخورد کرده‌اند، در مورد مسائل مربوط به منافع اصلی و نگرانی های اصلی یکدیگر از هم حمایت کرده‌اند و به نتایج مثمر در همکاری های تجاری، سرمایه گذاری، فرهنگی، آموزشی، پزشکی و بهداشتی دست یافته اند.

 او گفت: من برای توسعه روابط چین و مالت اهمیت زیادی قائل هستم و مایلم همراه با خانم رئیس جمهور برای ادامه دوستی سنتی، تعمیق همکاری عملی تلاش کنیم، تا روابط چین و مالت به پیشرفت جدید برسد و سود بیشتر برای دو ملت به ارمغان بیاورد.

  • 2024/04/04 19:56:11
  • GMT+08:00
  • /