ماهیگیری در رودخانه سونگ‌هوا
2024/04/04 21:50:02

با شروع آب شدن مجرای اصلی رودخانه سونگ هوا، ماهیگیران از فرصت استفاده کرده و تورهای خود را برای اولین صید سال به دریا می ریزند. و به این ترتیب فصل ماهیگیری در رودخانه سونگ هوا در استان هی‌لونگ جیانگ در شمال شرقی چین آغاز می شود

  • 2024/04/04 21:50:02
  • GMT+08:00
  • /