فصل برداشت چای در استان «هونان» از دریچه دوربین
2024/04/04 09:25:38

با فرا رسیدن فصل بهار، مزارع چای در «زی‌شینگ» واقع در استان «هونان» (مرکز چین) وارد فصل برداشت شده‌اند.

 کشاورزان در باغات و مزارع چای و کارگران در کارخانه‌های فرآوری چای، سخت در تلاش هستند تا به تقاضای بازار پاسخ دهند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 2 آوریل (13 فروردین) گرفته است.

  • 2024/04/04 09:25:38
  • GMT+08:00
  • /