در خواست چین از جامعه بین المللی / توسعه همه جانبه کودکان را تضمین کنیم
2024/04/04 10:56:14

گنگ‌شوانگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 3 آوریل از جامعه بین المللی خواست تا به همه کشورها کمک کند تا اقدامات موثری برای رفع گرسنگی و فقر، گسترش آموزش و مراقبت های پزشکی و تضمین توسعه همه جانبه امور حقوق کودکان انجام دهند.

گنگ‌شوانگ همین روز در نشست عمومی شورای امنیت درباره کودکان و درگیری های مسلحانه گفت : کودکان بی گناه ترین قربانیان درگیری های مسلحانه و آسیب پذیرترین گروهی هستند که بیش از هر کسی دیگر به کمک نیاز دارند. در حال حاضر 150 میلیون نفر از کودکان در جهان نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند، اطمینان از اجرای سریع و آسان عملیات های بشردوستانه و دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک های بشردوستانه، اساس و پیش نیاز حفاظت از حقوق و منافع این کودکان است. چین امیدوار است که جامعه بین‌المللی و شورای امنیت اقدامات مشخصی برای رفع موانع بشردوستانه و ایجاد موانع حفاظتی  در پیش گیرند تا هر کودک گرفتار شده در درگیری‌های مسلحانه بتواند حداکثر حمایت و کمک را دریافت کند.

  • 2024/04/04 10:56:14
  • GMT+08:00
  • /