حقوقدان بریتانیایی: حاکمیت جزایر دریای جنوبی چین متعلق به چین است
2024/04/04 11:11:17

اخیراً آنتونی کارتی، نویسنده کتاب «تاریخچه و حاکمیت دریای جنوبی چین» و کارشناس حقوق بین المللی بریتانیایی گفت که جزایر دریای جنوبی چین از زمان های قدیم بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین بوده و مبانی تاریخی و قانونی کافی برای اثبات حاکمیت چین بر این جزایر وجود دارد.

در یک همایش دانشگاهی که اخیراً در پکن برگزار شد، کارتی روند نوشتن کتاب خود با نام«"تاریخچه و حاکمیت دریای جنوبی چین» را با حاضران به اشتراک گذاشت. او گفت که ظرف بیش از 10 سال گذشته، مشغول بررسی میدانی مطالب موجود در‌ آرشیوهای ملی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در مورد مالکیت جزایر دریای جنوبی چین بوده که قدمت این مطالب به پایان قرن نوزدهم برمی‌گردد و او تغییرات تاریخی و مالکیتی مورد اشاره در آنها را مرتب کرده است. وی در این روند توانسته موضوع حاکمیت بر جزایر دریای جنوبی چین را روشن کند و متعلق بودن حاکمیت این جزایر به چین را به اثبات برساند و در عین حال مطالب مهم تاریخی و شواهد حقوقی بین‌المللی را برای مطالعه حاکمیت جزایر دریای جنوبی چین ارائه کند.

  • 2024/04/04 11:11:17
  • GMT+08:00
  • /