کاریکاتور| ارتباط گلوله با جنگ و صلح!
2024/04/03 09:02:01

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «جنگ و صلح»، ایجاد موانع برای گلوله‌ها را عامل تبدیل شدن آنها به صلح دانسته و آن را به مانند یک دست صلح‌ساز تصویر کرده است.

صلح جهانی مفهومی آرمانی و ایده‌آل از برقراری آزادی و صلح و خوشحالی در گسترهٔ تمامی کشورهای جهان یا در میان همهٔ موجودات است. صلح جهانی ایده‌ای جهانی برای پرهیز از خشونت است که ملل جهان با میل خویش برای رسیدن به آن همکاری می‌کنند؛ چه داوطلبانه و چه به وسیلهٔ یک نظام حکومتی که از جنگ‌طلبی جلوگیری می‌کند.

هرچند کارنامه هیچ ملت و کشوری به طور مطلق خالی از جنگ و خشونت نیست اما به اقرار تاریخ، حوزه تمدنی مغرب زمین در وقوع و بسط خشونت جهانی، دست بالا را دارد و بزرگ‌ترین و خون‌بارترین جنگ‌های فراگیر در همین حوزه تمدنی طراحی و اجرا شده است.

جنگ‌های قرن بیستم طبق تخمین‌های قابل اتکا، نزدیک به 100 میلیون نفر کشته و تقریبا سه برابر این رقم،‌ مصدوم و آواره آفرید.

  • 2024/04/03 09:02:01
  • GMT+08:00
  • /