تاکید شی جین پینگ بر درختکاری عمومی و ساخت چین زیبا
2024/04/03 20:31:40

   شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین سوم آوریل هنگام  حضور در فعالیت های درختکاری در پکن تاکید کرد که قبل و بعد از روز  چینگ مینگ ، کشور پر از نشاط می‌شود و زمان خوبی برای درختکاری است. او گفت: امروز ما برای درختکاری آمدیم تا  همه را برای  حضور در درختکاری و توسعه جنگل‌ها دعوت کنیم،. همه رقابت می کنند که به پیام رسان توسعه سبز و پیشگام بهبود زیست محیطی کشور تبدیل شوند، برای ساخت  یک چین زیبا و یک فصل جدید در مدرنیزاسیون به سبک چینی هماهنگ با طبیعت تلاش کنند.

در حین این رویداد درختکاری، شی جین پینگ با کادرها و توده های حاضر در محل صمیمانه صحبت کرد و به آنان گفت که پس از آغاز به کار در دولت مرکزی، به مدت 17 سال متوالی در فعالیت های درختکاری پایتخت شرکت کرده است.

وی افزود که امسال همزمان با چهل و پنجمین سالگرد  روز درختکاری در چین است ، در این سال‌ها مردم در سراسر کشور همواره برای کاشت درختان و جنگل ها تلاش کرده‌اند، کوهها سرسبز شده و بیابان‌ها به آبادانی تبدیل شده که یک موفقیت چشمگیر است.

اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دبیران دبیرخانه مرکزی و اعضای شورای  دولتی نیز در فعالیت های درختکاری امروز شرکت کردند.


  • 2024/04/03 20:31:40
  • GMT+08:00
  • /