مناظر بهاری شهر نینگچی
2024/04/03 12:39:06

شهر نینگچی در جنوب شرقی فلات چینگ‌های – شی‌زانگ واقع در منطقه خودمختار شی‌‌زانگ (تبت) در جنوب غربی چین به دلیل مناظر پیوسته بهاری خود و شکوفه های هلو در ماه مارس در این فلات مشهور است. این منطقه برای بازدیدکنندگانش پر از خاطره های بهاری جذاب خواهد بود.

  • 2024/04/03 12:39:06
  • GMT+08:00
  • /