شاخص لجستیک تجارت الکترونیک چین در ماه مارس رشد داشته است
2024/04/03 16:35:55

فدراسیون لجستیک و خرید چین روز چهارشنبه، 3 مارس(15 فروردین) آمارهای مربوط به شاخص لجستیک تجارت الکترونیک چین طی ماه مارس را منتشر کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده، شاخص لجستیک تجارت الکترونیک چین طی ماه مارس به طور قابل توجهی بهبود یافته است، دراین باره باید اشاره داشت که بر اساس این آمارها شاخص ها به ویژه در زمینه تقاضا رشد قابل توجهی داشته است. همچنین که شاخص حجم تجارت کلی به رکورد جدیدی در دو سال گذشته رسیده است.

آن چنان که شاخص لجستیک تجارت الکترونیک چین طی ماه مارس به 112.5 رسیده که در مقایسه با ماه گذشته 1.1 درصد رشد نشان می دهد.

به طور کلی، در ماه مارس، بازار لجستیک تجارت الکترونیک به طور پایداری بهبود یافته است و پیش بینی می‌شود این روند بهبودی همچنان ادامه داشته باشد.

  • 2024/04/03 16:35:55
  • GMT+08:00
  • /