آغاز رزمایشی مشترک نظامی در مرز چین و میانمار
2024/04/02 09:48:53

«تیان جون لی» سرهنگ ارشد نیروی هوایی و سخنگوی فرماندهی ناحیه جنگی جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین اظهار داشت که طبق برنامه آموزشی سالانه، ستاد فرماندهی ناحیه جنگی جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین، از 2 آوریل (14 فروردین) رزمایشی مشترک نظامی با استفاده از تجهیزات و مهمات واقعی را در مجاورت مرز چین و میانمار برگزار می کند. این رزمایش برای آزمایش مانورپذیری و انهدام سریع و دقیق مواضع دشمن، حفاظت و جلوگیری همه جانبه از نفوذ به مرزها و سنجش قابلیت حمله مشترک نیروهای ناحیه جنوبی طراحی شده است. نیروهای حاضر در ناحیه جنگی جنوبی همیشه آماده پاسخگویی به شرایط اضطراری مختلف و محافظت قاطعانه از حاکمیت ملی، ثبات مرزها و امنیت جان و مال مردم هستند.

  • 2024/04/02 09:48:53
  • GMT+08:00
  • /