کوه وویی
2024/04/02 13:31:38

کوه وویی، یک تفرجگاه تابستانی معروف استان فوجیان در جنوب شرقی چین، به‌خاطر جنگل‌های نیمه گرمسیری‌اش به طور گسترده‌ای شناخته شده است. همچنین به خاطر چشم انداز طبیعی کوه ها و رودخانه ها و همچنین سیستم زیست محیطی که زیستگاه گونه های متنوع است، مشهور است.

  • 2024/04/02 13:31:38
  • GMT+08:00
  • /