انتقاد چین از اقدام یک جانبه آمریکا برای تعیین محدوده فلات قاره در خارج از 200 مایل دریایی
2024/04/02 16:44:17

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 2 آوریل در  یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران، اقدام یک جانبه ایالات متحده برای تعیین محدوده فلات قاره در خارج از 200 مایل دریایی را مورد انتقاد قرار داد.

ایالات متحده اخیرا با تعیین محدوده فلات قاره در خارج از 200 مایل، منابع معدنی بستر دریا را از آن خود دانسته است. در پی آن، هیات‌های کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در نشست اداره بین المللی مدیریت بستر دریاها خاطر نشان کردند که با توجه به عدم پیوستن آمریکا به « کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها»، ادعای این کشور مبنی بر گسترش یکجانبه فلات قاره غیر قابل پذیرش است.

وانگ ون‌ بین، سخنگوی وزارت خارجه چین در این مورد گفت که تحدید یک جانبه محدوده فلات قاره از سوی ایالات متحده در خارج از 200 مایل دریایی اقدامی آشکار برای یکجانبه گرایی و هژمونی است. اصول تعیین محدوده فلات قاره در خارج از 200 مایل دریایی در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مشخص شده و به قوانین بین المللی عرفی مربوط نمی شود. ایالات متحده به این کنوانسیون نپیوسته و به همین خاطر مطابق با آن حق گسترش فلات قاره بیرونی را ندارد و همچنین حق ندارد محدوده فلات قاره خود را از طریق کمیسیون تعیین محدوده قاره بررسی کند. به این ترتیب درخواست یک جانبه ایالات متحده غیر قانونی و بی اعتبار است.

وی افزود: این اقدام یک جانبه آمریکا به شدت قوانین بین المللی را نقض کرده و به منابع زیردریایی به عنوان دارایی مشترک بشر و منافع کلی جامعه جهانی آسیب می رساند. این اقدام آمریکا بار دیگر ماهیت سلطه طلب ایالات متحده را نشان داده است.

  • 2024/04/02 16:44:17
  • GMT+08:00
  • /