هفتمین سالگرد ساخت و ساز شهر مدرن «شیونگ آن»
2024/04/01 15:40:13

با آغاز هفتمین سال از ساخت منطقه جدید شهر «شیونگ آن»، این شهر وارد مرحله تاکید همزمان بر ساخت و ساز در مقیاس بزرگ و تعهد بر تمرکززدایی از وظایف پکن به عنوان پایتخت شده و کانون امور در این شهر بر ساخت و ساز با کیفیت بالا، مدیریت سطح بالا، تمرکززدایی و توسعه با کیفیت بالا به شمار می‌رود.

از نقطه آغاز و طرح و نقشه نخستین، اکنون به تدریج یک شهر مدرن سطح بالا در حال برخاستن از روی زمین و اوج گرفتن به سوی آسمان است. شیونگ آن به عنوان یک «شهر آینده» و با ظاهری کاملاً جدید از هر جهت پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

  • 2024/04/01 15:40:13
  • GMT+08:00
  • /