مخالفت چین با بازنگری محدودیت صادرات مواد نیمه رسانا از سوی آمریکا
2024/04/01 10:30:05

روز یک شنبه، 31 مارس (12 فروردین)، سخنگوی وزارت بازرگانی در مورد بازنگاری محدودیت صادرات مواد نیمه رسانا از سوی آمریکا به پرسش‌ خبرنگار پاسخ داد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد بیانیه روز 29 مارس وزارت بازرگانی آمریکا در مورد اقدام به بازنگری در مقررات محدودیت صادرات نیمه رسانا (مصوب 17 اکتبر سال 2023) گفت: چین اقدامات آمریکا برای بازنگری در اعمال محدودیت بر صادرات مواد نیمه رسانا را از نزدیک دنبال می‌کند و می‌داند که زمان صدور این اقدام کم‌تر از شش ماه پس از  اجرای اقدامات قبلی  است. شرکت‌های کشورهای مختلف از جمله شرکت‌های آمریکا امیدوارند که در یک محیط تجاری  باثابت و پیشبینی پذیر فعالیت داشته باشند. اما آمریکا با سؤ استفاده از مفهوم امنیت ملی، خودسرانه دست به اصلاح قوانین می‌زند و محدودیت‌ها را افزایش می دهد و این رویکرد نه تنها موانع بیشتری را برای انجام همکاری های عادی اقتصادی و تجاری بین شرکت‌های چینی و آمریکایی ایجاده کرده و بارهای قانونی سنگین‌تر را افزایش داده بلکه موجب یک بی‌ثباتی بزرگ در صنایع نیمه رسانای جهان شده است. این اقدمات به شدت بر انجام همکاری مبتنی بر تأمین منافع مشترک بین شرکت‌های چین و کشورهای دیگر تاثیر می گذارد و به منافع قانونی این شرکت‌ها آسیب می رساند و به همین دلیل چین قاطعانه با آن مخالفت می کند.

این مقام چینی افزود صنایع نیمه رسانا به طور گسترده در جهان گسترش یافته  و پس از چندین دهه توسعه، یک ساختار صنعتی به هم پیوسته را شکل داده و این نتیجه همسویی قوانین بازار و انتخاب شرکت‌ها بوده است. چین بزرگترین بازار محصولات نیمه رسانا در جهان است و تمایل دارد همراه با طرف‌های مختلف، با تقویت همکاری بر پایه سود متقابل،امنیت و ثبات زنجیره صنایع و زنجیره تامین صنعت نیمه رسانا را به پیش برد.

  • 2024/04/01 10:30:05
  • GMT+08:00
  • /