بررسی گزارش جامع دور دوم بازرسی کمیته مرکزی حزب کمونیست با حضور رهبر چین
2024/03/29 21:07:45

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در 29 مارس نشستی با موضوع بررسی "گزارش جامع دور دوم بازرسی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین" برگزار کرد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ریاست این نشست را بر عهده داشت.

 در این نشست اشاره شد که کمیته مرکزی حزب که رفیق شی جین پینگ محور اصلی آن محسوب می شود، اهمیت زیادی به کار بازرسی می دهد و از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، دو دور بازرسی مرکزی را ترتیب داد و این دور بازرسی ها شرکت های تحت مدیریت مرکزی را کاملا پوشش داد. از نظر بازرسی های انجام شده، سازندگی حزبی شرکت‌های تحت مدیریت مرکزی و بخش‌های عملکردی مربوطه تقویت شده و نتایج جدیدی در حکمرانی جامع و جدی حزبی به دست آمده است، اما همچنان مسائلی وجود دارد که باید از نظر سیاسی به آنها توجه زیادی دهد و به طور جدی حل شود.

  • 2024/03/29 21:07:45
  • GMT+08:00
  • /