کشاورزی بدون زحمت!
2024/03/31 16:26:03

شهرستان زیگوی در استان هوبی در مرکز چین با استقبال از فناوری بهینه شده برای کشاورزی، 356000 متر مونوریل و بیش از 200 هواپیمای بدون سرنشین را در باغات خود به کار گرفته است که به طور قابل توجهی سبب توسعه صنعت محلی پرتقال ناف در این منطقه شده است

  • 2024/03/31 16:26:03
  • GMT+08:00
  • /