کشت چای در پوار
2024/03/31 12:22:54

شهر پوئر آرام آرام در حال لمس بهار است. این شهر به کشت چای با داشتن بیش از 130000 هکتار درخت چای شهرت دارد.

  • 2024/03/31 12:22:54
  • GMT+08:00
  • /