انتشار مقاله شی جین پینگ در مورد مفهوم «مردم در جایگاه نخست»
2024/03/31 16:29:22

شماره هفتم مجله «چیوشی» که در روز اول آوریل انتشار می یابد، مقاله‌ای تحت عنوان «باید به مردم در جایگاه نخست بایبند باشیم» به قلم شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، دبیر کل کمیته مرکزی و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین را منتشر می کند.

در این مقاله آمده است که مردم خالق تاریخ و قهرمانان واقعی هستند. ماموریت اصلی حزب کمونیست چین این است که به دنبال سعادت برای مردم و جوان سازی ملت چین باشد. این هدف و مأموریت، نیروی محرکه اساسی است که کمونیست های چینی را برای ادامه حرکت به جلو تشویق و ترغیب می کند.

در این مقاله اشاره می شود که باید با اجرای ایده توسعه مردم محور، مشکلات و دغدغه مردم را حل کرد، نتایج نوسازی را هر چه بیشتر به نفع همه مردم دانست و به پیشرفت اساسی در ارتقاء رفاه مشترک همه مردم ادامه داد.

  • 2024/03/31 16:29:22
  • GMT+08:00
  • /