اولین خط ترانزیت ریلی بین شهری در استان سیچوان
2024/03/30 20:08:56

اولین خط ترانزیت ریلی بین شهری در استان سیچوان در جنوب غربی چین روز یک شنبه به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد. این خط 39 کیلومتری که چنگدو و زیانگ را به هم متصل می کند، پس از تکمیل به عنوان یک کریدور اقتصادی مهم بین دو شهر عمل خواهد کرد.

  • 2024/03/30 20:08:56
  • GMT+08:00
  • /