نشست گفت وگوی مبادلات انسانی عالی رتبه بین چین و اروپا در پکن برگزار شد
2024/03/30 16:18:08

نشست گفت و گوی تبادل انسانی عالی رتبه بین چین و اروپا روز جمعه در پکن برگزار شد و چین و اتحادیه اروپا برای ارتقای بیشتر تبادلات مردمی و همکاری عملی توافق کردند.

«شن یی چین» عضو شورای دولتی چین و «ایلیانا ایوانووا» کمیسر اروپا در حوزه نوآوری، پژوهش، فرهنگ، آموزش و جوانان در این نشست حضور داشتند.

شن یی چین گفت که رئیس جمهور شی جین پینگ سال گذشته با رهبران اتحادیه اروپا دیدار کرد و راهنمایی های استراتژیک برای تعمیق بیشتر روابط چین و اتحادیه اروپا ارائه کرد. هر دو طرف باید اجماع مهمی را که توسط رهبران حاصل شده است، اجرا کنند.

او همچنین افزود: نقش اصلی مکانیسم های گفت و گوی عالی رتبه  باید جدی گرفته شود .مفهوم مبادلات و همکاری انسانی را غنی کنیم، مکانیسم‌ها را بهبود بخشیم و در این زمینه برند سازی کنیم.

وی خاطر نشان کرد : دو طرف باید با تسهیل مبادلات پرسنلی و ترویج تبادلات و همکاری های عمیق و عملی در آموزش، علم و فناوری، فرهنگ، رسانه، ورزش، جوانان، زنان و سایر زمینه ها، شتاب و نشاط جدیدی را به توسعه مشارکت استراتژیک جامع چین و اتحادیه اروپا تزریق کنند.

در این نشست همچنین ایلیانا ایوانووا از نتایج مثبتی که در تبادلات انسانی و فرهنگی و همکاری بین اروپا و چین به دست آمده است بسیار قدردانی کرد. وی بر این باور بود که این نشست آغاز جدیدی برای تبادلات مردمی و همکاری بین اروپا و چین است.  و ابراز داشت که اتحادیه اروپا مایل است با چین برای ارتقای تبادلات مردمی و همکاری عملی همکاری کرده و به طور مداوم به نتایج جدید دست پیدا کند.


  • 2024/03/30 16:18:08
  • GMT+08:00
  • /