خط آهن بلگراد-نووی
2024/03/30 12:59:02

خط آهن بلگراد-نووی ساد به طول 80 کیلومتر که توسط چین ساخته شده است روز سه شنبه دومین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت. این خط آهن با سرعت 200 کیلومتر در ساعت، به عنوان بخشی از پروژه راه آهن مجارستان - صربستان، از سال 2022 تاکنون بیش از 6.83 میلیون مسافر را انجام داده است.

  • 2024/03/30 12:59:02
  • GMT+08:00
  • /