نخست وزیر مجارستان: اوکراین باید به یک منطقه حائل تبدیل شود
2024/03/30 08:22:59

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که ایده آل ترین گزینه برای اوکراین تبدیل شدن به یک منطقه حائل بین روسیه و بلوک ناتو است، در غیر این صورت اوکراینی ها کشور خود را از دست خواهند داد.

  • 2024/03/30 08:22:59
  • GMT+08:00
  • /