دستور رئیس جمهور چین برای ارتقای دو تن از افسران ارتش چین به درجه ژنرال
2024/03/29 09:55:21

روز پنجشنبه 28 مارس مراسم کمیسیون نظامی مرکزی چین برای اعطای درجه ژنرال به دو تن از افسران ارتش در ساختمان «با یی» پکن با حضور شی جین پینگ، رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین برگزار شد.

جانگ یوشیا، معاون رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین دستور امضاشده توسط شی جین پینگ برای ترفیع این افسران به درجه ژنرال را قرائت خواند. هه وی‌دونگ، معاون رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین ریاست این مراسم را برعهده داشت.

در این مراسم وانگ رن‌هوا، دبیر کمیسیون امور سیاسی و حقوقی کمیسیون نظامی مرکزی و شیائو تیان‌لیانگ، رئیس دانشگاه دفاع ملی چین به درجه ژنرال ارتقا یافتند.  

شی جین پینگ ضمن تبریک گفتن به این افسران، همراه با آنان عکس گرفت.

ژنرال بالاترین درجه برای افسران در مشغول به خدمت در ارتش چین است.

  • 2024/03/29 09:55:21
  • GMT+08:00
  • /