«محمد مصطفی» نخست وزیر جدید فلسطین شد
2024/03/29 15:23:06

«محمود عباس» رئیس جمهور فلسطین با ترکیب کابینه جدید به نخست وزیری «محمد مصطفی» اقتصاددان فلسطینی موافقت کرد.

مصطفی پس از این انتصاب، ترکیب وزرا کابینه را که شامل ۲3 وزیر بود، به «محمود عباس» رئیس جمهور فلسطین ارائه کرد.

محمد مصطفی نخست وزیر جدید فلسطین، قرار است سمت وزیر خارجه این تشکیلات را نیز بر عهده داشته باشد.

محمود عباس ضمن ابراز اعتماد به کابینه پیشنهادی از سوی مصطفی، با صدور فرمانی تصویب تشکیل دولت جدید فلسطین را اعلام کرد.

محمد مصطفی اواخر اسفند از سوی محمود عباس مأمور تشکیل کابینه فلسطین شده بود.

 

  • 2024/03/29 15:23:06
  • GMT+08:00
  • /