دستور دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل در خصوص قحطی غزه
2024/03/29 15:07:53

دادگاه جهانی به اسرائیل دستور داد تا گذرگاه‌های زمینی بیشتری را برای کمک به غزه باز کند.

قضات دیوان بین‌المللی دادگستری با اتفاق آرا به اسرائیل دستور داده‌اند تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از رسیدن مواد غذایی اولیه بدون تأخیر به فلسطینی‌ها در غزه انجام دهد. قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور روز پنجشنبه اعلام کردند که فلسطینیان در غزه با شرایط وخیم زندگی روبرو هستند و قحطی و گرسنگی در حال گسترش است.

  • 2024/03/29 15:07:53
  • GMT+08:00
  • /