پرندگان مهاجر در نینگ شیا
2024/03/29 15:43:36

با افزایش دما در منطقه خودمختار نینگ شیا، هزاران پرنده مهاجر از جمله قوهای سفید و غازهای وحشی در پارک تالاب ملی تیان هون در شهرستان پینگلو شیزویشان جمع شده اند. 

  • 2024/03/29 15:43:36
  • GMT+08:00
  • /