برداشت قارچ چتری در شهرستان یونگ پینگ
2024/03/28 12:29:37

کشاورزان هنگام برداشت محصول قارچ های چتری در شهرستان یونگ پینگ در استان یوننان در جنوب چین شادی زیادی از خود نشان می دهند. آنها پس از برداشت این محصول، بخشی از آن خشک می کنند.  

  • 2024/03/28 12:29:37
  • GMT+08:00
  • /