حکم دادگاه روس برای بازداشت رئیس سرویس امنیتی اوکراین به خاطر وقایع قبل از کروکوس
2024/03/27 10:26:30

مالیوک رئیس سرویس امنیتی اوکراین (سمت راست) در کنار زلنسکی رئیس‌جمهوری این کشور

دادگاه باسمانی مسکو حکم غیابی برای دستگیری واسیل مالیوک رئیس سرویس امنیتی اوکراین را به خاطر اذعان وی به اقدامات علیه روسیه قبل از وقایع حادثه تروریستی تالار شهر کروکوس صادر کرد.

دادگاه باسمانی مسکو روز سه شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳ این حکم را با پذیرش درخواست مقامات تحقیقاتی روسیه و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه صادر کرده است.

حکم این دادگاه با استناد به تبصره "ب" بند ۳ ماده ۲۰۵ قانون جزایی فدراسیون روسیه (اقدام تروریستی) صادر و رئیس سرویس امنیتی اوکراین در فهرست تحت تعقیب فدرال و مناطق روسیه قرار گرفت.

مستندات صدور این حکم، به مطالب مالیوک بازمی‌گردد که در تلگرام نوشته بود: سرویس امنیت اوکراین در یکسری حمله علیه پالایشگاه‌های نفت روسیه، پل کریمه و کشتی‌ها در دریای سیاه دست داشته است.

  • 2024/03/27 10:26:30
  • GMT+08:00
  • /