شادی بازی بادبادک در مدرسه ابتدایی
2024/03/27 20:28:04

با دیدن این تصویر امیدواریم که شادی در وجودتان مثل بادبادک اوج بگیرد: شادی و خنده و بازی کودکان مدرسه ابتدایی در شهر هوهوت در منطقه خودمختار مغلولستان در شمال چین که بادبادک هایشان را در اسمان به پرواز درمی آورند و می خندند. بی خیال و فارغ از دغدغه های بزرگسالان!

  • 2024/03/27 20:28:04
  • GMT+08:00
  • /