بهار در شهرستان دان‌جای
2024/03/27 12:24:28

بهار به شهرستان دان‌جای در استان گوئی‌جو در جنوب غربی چین آمده است. مثل اهالی این شهر، لباس فانتزی خود را بپوشید و در میان گل های گلدن کول بدرخشید.

  • 2024/03/27 12:24:28
  • GMT+08:00
  • /