کشاورزی بهاره در منطقه جدید شی‌های آن
2024/03/26 13:10:43

این تصاویر نشان می دهد که کشاورزی بهاره در منطقه جدید شی‌های آن در چینگدائو، استان شاندونگ در شرق چین در جریان است، کشاورزان هم با ماشین های کشاورزی خود سخت مشغول کارند.

  • 2024/03/26 13:10:43
  • GMT+08:00
  • /