دیدار رئیس کنگره ملی خلق چین با نخست وزیر دومینیکا
2024/03/26 09:35:17

«جائو له‌جی» قانونگذار ارشد چین روز دوشنبه در پکن با «روزولت اسکریت» نخست وزیر مشترک المنافع دومینیکا دیدار کرد.

جائو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین گفت چین و دومینیکا دوستان خوب و شرکای خوبی هستند که اهداف مشترکی دارند.

وی تاکید کرد از زمان برقراری روابط دیپلماتیک که 20 سال از آن می‌گذرد، روابط دوجانبه میان دو کشور پیشرفت بزرگی داشته و منافع ملموسی را برای مردم دو طرف به ارمغان آورده است.

جائو خاطرنشان کرد چین خواستار همکاری با چین برای اجرای توافقات مهم سران دو کشور و حمایت از همدیگر در موضوعات مرتبط با منافع کلیدی متقابل و نگرانی‌های مهم است.

قانونگذار ارشد چین از دو طرف خواست مشترکا به اجرای‌ «ابتکار توسعه جهانی» پرداخته و توسعه روابط دوستانه و مبتنی بر همکاری میان چین و دومنیکا را ترویج کنند.

جائو له‌جی افزود کنگره ملی خلق چین خواستار تقویت تبادلات دوستانه با پارلمان دومینیکا، تبادل تجربه در حوزه حکمرانی و ارائه تضمین حقوقی برای همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف است.

اسکریت با تقدیر از چین بخاطر کمک ارزشمند طولانی مدت آن به دومینیکا، تاکید کرد دومینیکا و چین الگوهای اعتماد متقابل، حمایت متقابل و همکاری سودمند متقابل هستند.

وی تاکید کرد دومینیکا قاطعانه از اصل چین واحد پیروی می‌کند، از «ابتکار کمربند و جاده» و سه ابتکار جهانی دیگر چین حمایت می‌نماید و آماده تعمیق مستمر همکاری دوستانه دوجانبه است.

 

  • 2024/03/26 09:35:17
  • GMT+08:00
  • /