عزم چین برای ترویج ارتقاء زنجیره صنعتی و تامین
2024/03/26 10:30:58

«جین جوانگ‌لونگ» وزیر صنعت و فناوری اطلاعات روز دوشنبه گفت چین به تعمیق همکاری بین‌المللی و کار با شرکت‌های سراسر جهان به منظور ترویج ارتقاء زنجیره صنعتی و تامین ادامه خواهد داد.

وی در «مجمع توسعه چین 2024» تاکید کرد به موازات آنکه چین صنعتی سازی جدید را ترویج می‌کند و ساخت یک سیستم صنعتی مدرن را تسریع می‌بخشد، شتاب توسعه قدرتمند آزاد خواهد شد و فضای وسیعی برای تعمیق همکاری بین‌المللی زنجیره صنعتی و تامین فراهم می‌گردد.

وزیر صنعت و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد چین و شرکت‌های خارجی می‌توانند همکاری در زمینه علم و نوآوری فناورانه، دیجیتال سازی و توسعه سبز بخش تولید و همچنین میان شرکت‌های کوچک و متوسط را تعمیق بخشند.

جین جوان‌لونگ با بیان اینکه شرکت‌های با سرمایه خارجی بخشی مهم از زنجیره‌های صنعتی و تامین چین هستند، گفت زنجیره‌های صنعتی و تامین چین از طریق مشارکت آن تقسیم کار صنعتی جهان شکل گرفته و تکامل یافته‌اند.

وی افزود شرکت‌های با سرمایه خارجی 30.2 درصد به مجموع تجارت خارجی چین کمک کردند و نقش مهمی در ارتقای توسعه با کیفیت این کشور داشته‌اند.

 

  • 2024/03/26 10:30:58
  • GMT+08:00
  • /