نمایش هنر نفیس!
2024/03/25 20:08:05

در چندین دهه اخیر شهر ییچون در استان هیلونگجیانگ در شمال شرقی چین، از منابع جنگلی فراوان خود برای توسعه صنعت صنایع چوبی، بهره برده است.در این راستا برنامه ریزی های زیادی هم برای شناسایی و تربیت متخصصان این حوزه به ویژه شغل حکاکی صورت گرفته. موضوعی که نقش مهمی در رشد اقتصاد محلی هم دارد.

  • 2024/03/25 20:08:05
  • GMT+08:00
  • /