شکوفه های گیلاس در «چو جینگ»
2024/03/24 19:58:10

درختان پوشیده از شکوفه‌های گیلاس منظره‌ای است که گردشگران و دوستداران طبیعت را از راه های دور و دراز به منطقه «ما لونگ» شهر «چوجینگ»، استان «یون نان» در جنوب غربی چین می‌کشاند.

  • 2024/03/24 19:58:10
  • GMT+08:00
  • /