زیبای شاعرانه باغ «بائو مو»
2024/03/24 12:53:30

همراه با جشن شکوفه‌های گیلاس در زیبایی شاعرانه باغ #بائومو غرق شوید. ظرافت معماری لینگ گان همراه با عطر جادویی شکوفه های گیلاس یادآور تصاویر نقاشی های کلاسیک چین است. 

  • 2024/03/24 12:53:30
  • GMT+08:00
  • /