برداشت چای بهاری در «لو جوئو»
2024/03/23 20:50:23

اهالی #لوجوئو، استان #سیچوان در جنوب غربی چین در حال برداشت چای بهاری هستند.

  • 2024/03/23 20:50:23
  • GMT+08:00
  • /