تلاش سخت کشاورزان در «آکسو» + تصاویر
2024/03/23 09:11:20

کشاورزان در ناحیه «آکسو» واقع در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ (شمال غربی چین) این روزها سخت مشغول شخم بهاره، کاشت و سایر فعالیت‌های زراعی هستند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 21 مارس (2فروردین) گرفته است.

  • 2024/03/23 09:11:20
  • GMT+08:00
  • /