بوف برفی
2024/03/23 15:48:48

یک عکاس در مغولستان داخلی چین تصویر زیبای این بوف/جغد برفی را در حال گشودن بال‌هایش و در برابر زمین وسیع و پوشیده از برف شکار کرد.

  • 2024/03/23 15:48:48
  • GMT+08:00
  • /