ورزشکار ۸۲ ساله
2024/03/22 21:43:09

این مرد 82 ساله اغلب در یکی از پارکهای شن یانگ استان لیائونینگ ورزش می کند. نیروی جوانی او الهام بخش بسیاری از مردم شده و سالمندان را تشویق می کند تا فعالانه در ورزش های روزانه شرکت کنند.

  • 2024/03/22 21:43:09
  • GMT+08:00
  • /