بازرسی ایمنی قطارهای سریع‌السیر در «نان جینگ»
2024/03/22 12:36:34

قطارهای  سریع السیر در یکی از ایستگاه های قطار نان جینگ استان جیانگ سو واقع در شرق چین قبل از حرکت در این محل مورد بازرسی ایمنی قرار می گیرند تا هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشد. 

  • 2024/03/22 12:36:34
  • GMT+08:00
  • /